Hệ thống VHF

HỆ THỐNG LIÊN LẠC HÀNG HẢI VHF (Very High Frequency)

1.Tổng quan về hệ thống VHF trong Quản lý hành hải (VTS)

VHF là hệ thống thông tin liên lạc vô tuyến điện lan truyền theo phương thức sóng thẳng, thường được dùng trong vùng biển A1 cách bờ khoảng 20 hải lý. Hệ thống VHF là một phần của hệ thống Quản lý hành hải (VTS) được các Cảng vụ dùng để liên lạc, quản lý, điều tiết luồng giao thông.

Một hệ thống VHF đầy đủ thường thiết lập 03 kênh gồm: kênh trực canh 16 (simplex), kênh làm việc chính (duplex) và kênh làm việc dự phòng (duplex). Khi các tàu thuyền vào vùng nước cảng biển sẽ liên lạc với cảng vụ qua VHF kênh trực canh 16, Cảng vụ sẽ hướng dẫn tàu thuyền chuyển sang kênh làm việc chính, trong trường hợp kênh làm việc chính bị sự cố Cảng vụ sẽ hướng dẫn tàu thuyền để chuyển sang kênh làm việc dự phòng, máy VHF của kênh làm việc dự phòng có thể được sử dụng để trực canh trên kênh 70 – kênh cứu nạn hàng hải khẩn cấp.

– Chức năng, nhiệm vụ:

+ Kiểm soát và điều tiết phương tiện ra/vào luồng giao thông thuận tiện và thông suốt trong vùng biển A1.

+ Phối hợp trong hoạt động tìm kiếm cứu nạn hàng hải.

+ Ghi âm thông tin trao đổi với tàu thuyền để phân tích, cung cấp bằng chứng khi có tai nạn xảy ra.

Sơ đồ hoạt động hệ thống VTS

2.Các đối tác cung cấp thiết bị

  • Motorola
  • TAIT
  • Icom
  • Kenwood
  • Cobham…

3. Các dự án đã thực hiện tại Việt Nam

  • Hệ thống VHF Quảng Bình
  • Hệ thống VHF Vinh

Các hình ảnh tiêu biểu:

Liên hệ tư vấn