Hệ thống VTS

HỆ THỐNG QUẢN LÝ HÀNH HẢI VTS (Vessel  Traffic Service)

1. Tổng quan về hệ thống VTS :

Hệ thống VTS được xây dựng nhằm mục đích nâng cao độ an toàn và hiệu quả của việc quản lý và điều hành giao thông trên các tuyến luồng và vùng nước thuộc khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải. Thông tin được cung cấp từ các bộ cảm biến giám sát bao gồm các Radar, AIS và CCTV sẽ được hiển thị tại Trung tâm điều hành VTS, điều hành viên sẽ điều tiết luồng giao thông qua hệ thống VHF.

Các nhiệm vụ chính của hệ thống VTS:

 • Thu thập dữ liệu từ các cảm biến khác nhau để tạo thành một hình ảnh về tình trạng giao thông và trạng thái của các thiết bị trợ giúp hàng hải.
 • Tự động phân tích tình huống điều hướng và đưa ra các tư vấn trong trường hợp vi phạm các quy tắc điều hướng đã xác lập sẵn.
 • Nhận dạng tàu và thông tin với thuyền trưởng để quản lý giao thông và phối hợp trong việc điều hành cảng.
 • Tích hợp việc xử lý dữ liệu dưới dạng số để hiển thị tình trạng giao thông trong mạng nhiều người dùng, ghi lại dữ liệu và lưu trữ dự phòng.
 • Hỗ trợ hoa tiêu và kiểm soát cảng.
 • Hệ thống VTS được thiết kế dựa trên việc sử dụng thiết bị thương mại dựng sẵn COTS (commercial off-the-shelf), cho phép bảo trì với chi phí hiệu quả, dịch vụ cấp cao và độc lập với các giải pháp phần cứng chuyên dụng.

Cấu trúc hệ thống VTS điển hình

2. Mô hình hoạt động của hệ thống VTS

VTS là Hệ thống dịch vụ được cung cấp bởi cơ quan có thẩm quyền, được thiết kế để nâng cao an toàn và hiệu quả cho giao thông của các tàu thuyền và bảo vệ môi trường. Hệ thống dịch vụ cần có được khả năng tương tác hai chiều với các phương tiện tham gia giao thông và phản ánh lại các tình trạng giao thông diễn ra trong khu vực quản lý của nó.

Các dịch vụ cơ bản của hệ thống VTS:

 • Cung cấp thông tin: cung cấp kịp thời cho các phương tiện những thông tin quan trọng để hỗ trợ cho việc điều động của tàu
 • Điều hành giao thông: ngăn chặn các tình trạng nguy hiểm, cung cấp môi trường hành hải an toàn và hiệu quả cho các phương tiện trong khu vực quản lý bằng cách điều hành sự di chuyển của các phương tiện.
 • Hỗ trợ điều động tàu: đối với một số trường hợp đặc biệt hoặc khi được yêu cầu, hệ thống dịch vụ VTS sẽ tiến hành theo dõi và đưa ra các chỉ dẫn về điều động tàu cho người điều khiển phương tiện.
 • Hỗ trợ các dịch vụ liên quan: là khả năng hỗ trợ về thông tin và dữ liệu cho các dịch vụ hàng hải khác và các hệ thống VTS lân cận.

3. Các đối tác của chúng tôi trong lĩnh vực VTS

4. Những công trình đang sử dụng hệ thống VTS tại Việt Nam

 • VTS luồng Hải Phòng
 •  VTS luồng Cái Mép – Thị Vải
 • VTS luồng Đà Nẵng
 • VTS luồng Cửa Lò
 • VTS luồng Nghi Sơn

Các hình ảnh tiêu biểu của dự án:

Liên hệ tư vấn