Thiết bị chuyên dụng hàng hải

image
Thiết bị đo sâu hàng hải
Máy đo sâu hàng hàng hải là dụng cụ dùng để xác định độ sâu vùng nước tàu đang hoạt ñộng. Ngoài ra, máy đo sâu còn có thể được sử dụng hỗ trợ tàu điều động trong luồng lạch hẹp, công tác neo và thu neo, đảm bảo an toàn cho hành trình. Ngoài ra, máy đo sâu và những thiết bị thủy âm khác còn được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học như khảo sát địa chất, thủy văn…

Thông số kỹ thuật chi tiết

image
Ống nhòm hàng hải
Ống Nhòm Dùng Cho Hàng Hải – Là loại ống nhòm chuyên dùng cho đi biển, trang bị cho các tàu cá, hoặc dùng trang bị cho các lực lượng hải quân, thủy quân lục chiến, hải quan, cảnh sát biển. Hỗ trợ nhìn vào ban đêm và trong các điều kiện khó khăn khác….

Thông số kỹ thuật chi tiết

image
Thiết bị VHF
VHF cung cấp thông tin liên lạc vô tuyến điện lan truyền theo phương thức sóng thẳng, thường được dùng trong vùng biển A1 cách bờ khoảng 20 hải lý. Hệ thống VHF là một phần của hệ thống Quản lý hành hải (VTS) được các Cảng vụ dùng để liên lạc, quản lý, điều tiết luồng giao thông…

Thông số kỹ thuật chi tiết

Các hình ảnh dự án tiêu biểu:

Liên hệ tư vấn