Trạm đo Triều ký

1.Tổng quan hệ thống 

  • Hệ thống trạm đo triều ký tự động trên tuyến luồng hàng hải là một thành phần của hệ thống báo hiệu hàng hải. Với mục tiêu tăng cường công tác bảo đảm an toàn hàng hải, hệ thống sẽ cung cấp các thông tin thủy triều, dữ liệu về gió phục vụ công tác hoa tiêu, nạo vét, khảo sát và đặc biệt hỗ trợ cho cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải trong công tác điều động tàu, thuyền hành hải an toàn, tận dụng độ cao thủy triều thực tế để tăng khả năng khai thác tuyến luồng.
  • Hệ thống triều ký bao gồm các trạm triều ký lắp đặt tại các vị trí báo hiệu trên tuyến luồng và 01 hệ thống trung tâm phục vụ thu thập, phân tích, xử lý, lưu trữ và hiển thị số liệu cho cả hệ thống trạm đo trên luồng. Quy chuẩn kỹ thuật của trạm đo triều ký bảo đảm đáp ứng hoàn toàn theo thông tư 70/2015/TT-BTNMT ngày 23/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật đối với hoạt động của các trạm khí tượng thủy văn tự động.

2. Mô hình hoạt động 

Giải pháp tổng thể – Thiết kế điển hình trạm đo

3. Các đối tác của chúng tôi

  • Chúng tôi cung cấp giải pháp trạm đo triều ký với các thiết bị đồng bộ được nhập khẩu trực tiếp từ Châu Âu. Giải pháp đã được các kỹ sư Việt Nam làm chủ hoàn toàn về mặt công nghệ, đảm bảo cung cấp đến khách hàng hệ thống hoạt động ổn định lâu dài, đáp ứng các yêu cầu đặc thù từ vận hành khai thác. Chi tiết thông tin về giải pháp xin liên hệ: Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ Tân Hoàng Minh Phát.

4. Các công trình đã được thực hiện

Liên hệ tư vấn